Husslage Consultancy & Services

SERVICES :

 

 

 

 

· Implementatie Consultancy

· Advisering

· Projectplanning

· Upgrades

· Beheer & Support

· Team-leider

· Projectleiding

· Verbetertrajecten

· Cursussen

· Trainingen

· Werkbeschrijvingen

· Documentatie

 

 

 

 

· Implementation Consultancy

· Advising

· Projectplanning

· Upgrades

· Maintenance & Support

· Team-leader

· Projectmanagement

· Enhancement projects

· Training

· Training on the job

· Documentation

· Work descriptions

Tekstvak: Pragmatisch, klant– en resultaatgericht